3D MODELLEME

3D MODELLEME

3D bilgisayar grafiklerinde, 3D modelleme ya da doğrudan modelleme bir cismin 3 boyutlu şekilde bütün yüzeyleriyle matematiksel ifadesidir. Canlı veya cansız herhangi bir varlığın görüntüsünü üç boyutlu şekilde modellemek için çeşitli bilgisayar programları kullanılmaktadır. Ortaya çıkan ürüne ise 3D model denmektedir. 3D modeller bilgisayarda kabası alınarak 2 boyutlu resim şeklinde de görüntülenebilir. Tasarlanmış 3D model 3D yazıcılarda 3D baskı teknolojilerinden biri kullanılarak gerçek fiziksel bir objeye de dönüştürülebilir.

Üç boyutlu modeller; üçboyutlu çizgiler, çizgiler, kavisli yüzeyler, vb. gibi çeşitli geometrik varlıklar ile birbirine bağlanan 3D uzaydaki noktaların bir koleksiyonunu kullanan fiziksel bir gövdeyi temsil ederler. Bunu oluşturmak için aşağıadaki araçlar kullanılmaktadır.

 

 

 
3B MODELLEME