ALTAY ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE TİC. A.Ş.

ALTAY  ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE TİCARET A.Ş.

Altay Grubu’nun faaliyet yürüttüğü iş alanlarını çeşitlendirme ve büyüme stratejisinin asli itici gücü olmak  üzere 1988 yılında kurulmuştur. Grubun büyüme stratejilerinin hayata geçirilmesi ve yabancı savunma şirketlerinin Offset Yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmak amacıyla iş ortaklıkları, ortak tasarım ve üretim yapacak şekilde alt yapı oluşturulması, yerli sanayii firmaları ile işbirliği olanaklarının yaratılması faaliyetlerini yürütmektedir.

Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışı iş imkânlarının değerlendirilmekte ve yatırımlar yapılmaktadır. Altay Endüstriyel Yatırımlar ve Tic. A.Ş., Altay Yazılım Savunma Endüstriyel Sanayi ve Ticaret A.Ş. dışındaki grup şirketlerinin çatı şirketi olarak, grup yatırımlarının yönlendirilmesi ve yönetilmesinden sorumludur. Şirketin, bu şekilde yatırım yaptığı şirketler, önceden belirlenen hedeflere ulaşıldığında alt şirketlerdeki ortaklık payları devredilerek, buradan elde edilen kaynaklar yeni yatırımlara yönlendirilmektedir.

Altay Endüstriyel Yatırımlar ve Tic. A.Ş. bu stratejiye uygun olarak 1988’de Türkiye’nin ilk özel Patlayıcı üreticisi olan Nitromak Kimya Sanayi A.Ş.’nin ve 1992'de de hava taksi ve bakım merkezi olarak faaliyet göstermek üzere Skyline Ulaşım Ticaret A.Ş.’nin kurucu ortakları arasında yer aldı. 1989 yılında ise tümüyle grup şirketi olarak sigorta acente hizmetleri vermek üzere Altay Sigorta Acenteliği A.Ş.’yi kurdu.

Bu yatırımların hedeflerine ulaşmasıyla 2008 yılında Skyline Ulaşım Ticaret A.Ş. 2009 yılında Altay Sigorta Acenteliği A.Ş. ve 2010 yılında ise Nitromak Kimya Sanayi A.Ş.’ndeki ortaklık payları devredilmiş ve sağlanan kaynaklar yeni yatırımlara yönlendirilmiştir.

Şirket, insani amaçlı mayın temizliği konusunda yurt içinde bir kabiliyet inşa edilmesine ilişkin alınan strateji kararı doğrultusunda 1999 yılında başlatılan çalışmalar sonucu 2011 yılında yerli ve yabancı ortaklarıyla iş ortaklığı oluşturmak suretiyle başarıyla uygulamaya sokmuştur.

Bu amaca yönelik olarak insani amaçlı mayın temin temizliği faaliyetlerinin operasyonel, lojistik ve idari gereksinimleri konularında dünya çapında deneyim ve bilgi birikimine sahip yabancı ve yerli firmaların Suriye Sınırı Mayın Temizleme Projesi kapsamında Altay Endüstriyel Yatırımlar ve Ticaret A.Ş. öncülüğünde bir araya getirilmesi ile bir yandan projeye yönelik insan gücü,ekipman ve diğer destek ihtiyaçlarının mümkün olduğunca yurt içinden karşılanması, böylelikle bölge ve ülke ekonomisine olumlu katkı sağlanması hedeflenirken bir yandan da proje sonunda en az yabancı katkı ile bir mayın temizleme faaliyetini yürütebilecek yurt içinde bir kabiliyet oluşturulması amaçlanmıştır. 

Bu İş Ortaklığı’nın edineceği deneyim ve iş modeli ile bundan sonra da potansiyel olarak gerek yurt içi gerekse dünya çapında benzeri projelerde ülkemizin adını duyurması, orta ve uzun vadeli hedef olarak benimsenmiştir.