ALTAY GRUP

Altay Grubu’nun faaliyet yürüttüğü iş alanlarını gayrimenkul yatırımları çerçevesinde çeşitlendirme ve bu alanda uluslararası arenada faaliyet gösterebilmek amacıyla, 2009 yılında,  Alt Properties US Ltd. ve Alt Properties Europe Ltd., 2010 yılında  Alt Properties Mediterranean S.a.r.l kurulmuştur.   Alt International Ltd. ise  2011 yılında Alt Properties Mediterranean S.a.r.l  çatısı altında kurulmuştur.

Grubun büyüme stratejileri çerçevesinde, bu firmalar kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ile firmaların sahip olduğu gayrimenkuller, varlık yönetimi ile değerlenerek ekonomik bir katma değer yaratılması öngörülmektedir. Yaratılan bu katma değer sonucunda firmalar ve gayrimenkuller devredilerek yeni yatırımlar için fon yaratılması planlanmaktadır. Yaratılan bu fonlar, yurtdışında gayrimenkul sektörü yatırımlarında ve yurt içinde, Altay Grubunun faaliyet göstermekte olduğu diğer sektörlere yatırım yapılarak değerlendirilecektir. Bu özelliğiyle, söz konusu yatırımlar gerek Altay Grubunun gerekse de ülke kaynaklarının verimliliğine katkı açısından büyük önem taşımaktadır.  Bu açıdan, Altay Grubu tam anlamıyla örnek bir özel teşebbüs niteliğine sahiptir.

Altay Grubu’nun büyüme stratejileri çerçevesinde geleceğin sektörü olan gayrimenkul sektöründe gerçekleştirilen ileri görüşlü yatırımlar sadece yukarıda belirtilmiş olan mikro ölçekte şirket verimliliği ve makro ölçekte ülke verimliliğine katkı yapmakla kalmamakta aynı zamanda da global anlamda katma değer yaratılmasına da yol açmaktadır.

ALTAY YAZILIM SAVUNMA ENDÜSTRİYEL SANAYİ VE TİCARET A.Ş..
ALTAY ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE TİC. A.Ş.
ALT PROPERTIES US Ltd.
ALT PROPERTIES EUROPE Ltd.
ALT PROPERTIES MEDITERRANEAN S.a.r.l.
ALT INTERNATIONAL Ltd.