ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK

Artırılmış gerçeklik, gerçek görüntü üzerine sanal görüntünün bindirilmesi ile elde edilen gerçeklik ortamıdır. Dijital bilgilerin kullanıcının ortamı ile gerçek zamanlı olarak bütünleşmesidir. Tamamen yapay bir ortam oluşturan sanal gerçeklikten farklı olarak, artırılmış gerçeklik mevcut ortamı kullanır ve bunun üstüne yeni bilgileri yerleştirir.

Bugün AR teknolojisi, sağlık, kamu güvenliği, endüstriyel üretim, gaz ve petrol, turizm ve pazarlama gibi birçok sektörde kullanılmaktadır.

Savunma sanayiinde askeri eğitim için kullanılan gelişmiş AR programları; makine, ekipman ve cihaz görüntüsü, nesne tanıma ve jest tanıma teknolojilerini içerebilir.

Artırılmış gerçeklik ortamını elde etmek için özel görüntü donanımları kullanıldığı gibi sadece akıllı telefonlar ve tabletler de kullanılabilmektedir.

AR_eğitim