ALTAY' DA EĞİTİM

EĞİTİM

Altay’da eğitime önem verilir. Personelin herhangi bir konuda eğitim talep etmeye hakkı vardır; bu talepler belirli bir plan çerçevesinde ve olanaklar elverdiğince karşılanır. Ayrıca; projelerin gerektirdiği uzmanlıklar için de personele gereken eğitimler sağlanır. Personele verilen eğitimler nedeni ile ilave hizmet veya tazminat yüklenmez. Ayrıca, personelin kendi kariyeri için yaptığı üniversite eğitimleri desteklenir, personelin yüksek lisans veya doktora yapması için gerekli esneklik sağlanır.