İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI

Altay bir işyeri değil bir yaşam tarzıdır

Altay kurumsal bilgi birikimi ve uzun yıllara dayalı sektörel deneyim esaslı şirket kültürünü haizdir. Altay, geçmişten günümüze oturmuş kurallar ile yönetilen; değer ve geleneklere, etik ilkelere, yönetici personel arasında sıcak ilişkilere, belirli bir yaşam tarzına, personel devamlılığına sahip, kurumsallığa önem veren bir firmadır.

Altay personelinin mutluluğu şirketin mutluluğudur.

 

Personel Politikaları:

 • Altay etik değerlere ve personel kişiliğine son derece önem verir. Personelin kişilik haklarına saygı gösterilir ve bu hakların tanınması için azami gayret gösterilir. Personel taleplerine her zaman kıymet verilir ve dikkate alınır.
 • Altay proje bazlı personel istihdam etmez, personel sürekliliği önem verilir; halen 10 seneden fazla çalışan pek çok personelimiz bulunmaktadır.
 • Altay’da cinsiyet ayrımı yoktur, personelimizin büyük çoğunluğu kadınlardan oluşmaktadır. Personele mobing yapılmaz, bu konuda personel kamu uzmanları tarafından sürekli eğitilir.
 • Altay’da personelin kılığına kıyafetine karışılmaz, sadece resmi toplantılarda resmi kıyafet zorunluluğu vardır.
 • Çalışanlar niteliklerine uygun şirket pozisyonlarında istihdam edilirler.
 • Personelin İş Kanununda belirtilen haklarının korunmasına azami önem gösterilir.
 • Personelin başarılı olup olmadığı, kendisine önceden verilen hedeflere ulaşıp ulaşmadığı, Altay’ın sahip olduğu kalite standartlarına uyumu esas alınarak objektif ölçüler içerisinde değerlendirilir.
 • Personele her açıdan imkân ve fırsat eşitliği sağlanır. Personele yetenek ve bilgileri dışında görevler verilmez.
 • Personelin amirleri ile iletişim halinde olması sağlanır, personelin kendisini ilgilendiren konularda zamanında haberdar edilmesi, görüş, dilek ve şikâyetlerini ilgili mercilere kolayca iletmeleri mümkündür.
 • Personele iş hayatının içinde ve dışında karşılaşabilecekleri tüm problemlerin çözümünde yardımcı olunmaya çalışılır.
 • Personelin bilgili, başarılı ve sürekli olması için her türlü imkan seferber edilir. Başarılı ve çalışkan personelin sürekliliği sağlanır.
 • Her sene Aralık ayında Personel Performans Değerlendirilmesi yapılarak, bu değerlendirilmenin üst yönetime gönderilmesi ve performansı yüksek personelin terfi etmesi sağlanır.

 

İşe Alma süreci

 • Personel işe alınmadan önce kendisi ile mülakat yapılarak, bilgi ve yetenekleri analiz edilir. Daha sonra hangi proje ve görevde çalışacağı belirlenir, bu kendisine tebliğ edilerek hangi görev ve projelerde istihdam edileceği bildirilir.
 • İşe başlayan personele deneme süresi verilir ve bu sürenin sonunda sözleşme imzalanır. Sigortası işe başladığı gün yaptırılır ve sosyal haklardan hemen yararlanır. İlk hafta içerisinde personele firma hakkında bilgi verilir ve kalite standartları konusunda eğitim verilir.
 • Deneme süresi içerisinde kendisi yakından takip edilir, bağlı bulunduğu Bölüm sorumlusunun onayıyla asli personel olarak işe başlar. Özelliklerine göre çeşitli eğitim programlarına dahil edilir.

 

Personel Terfi Sistemi

Altay’da kariyer yapmak için dört yol bulunmaktadır, bunlar; Tasarım ve Geliştirme, Analiz ve Test, Proje Yönetimi, İş Geliştirme. Her bir yolda ilerlemek için 5 seviye bulunmaktadır, bunlar; Uzman Yd., Uzman, Kd.Uzman,  Lider ve Mimar’dır. Alınan maaşlar bulunulan seviyeye göre artmakla birlikte, başarılı personelin daha aşağı kıdemde olsa bile kendinden üst kıdemdeki personelden daha yüksek maaş alması mümkündür.  Yükselmek her zaman mümkündür, başarılı personel bazen bir yılda bile terfi edebilir.

Eğitim

Altay’da eğitime önem verilir. Personelin herhangi bir konuda eğitim talep etmeye hakkı vardır; bu talepler belirli bir plan çerçevesinde ve olanaklar dahilinde karşılanır. Ayrıca; projelerin gerektirdiği uzmanlıklar için de personele gereken eğitimler sağlanır. Personele verilen eğitimler nedeni ile ilave hizmet veya tazminat yüklenmez. Ayrıca, personelin kendi şahsi kariyeri için yaptığı üniversite eğitimleri desteklenir, personelin master veya doktora yapması için gerekli esneklik sağlanır.

Kariyer konuları

Altay'da aşağıdaki konularda kariyer yapmak mümkündür;

 • Gömülü Yazılım,
 • Web tabanlı yazılımlar,
 • Test Otomasyonu,
 • Sistemler Arası Veri Aktarımı,
 • Kurumsal Yazılımlar, 
 • Taktik Data Link Yazılımları,
 • Görev Planlama ve Doğrulama Yazılımları,
 • İletişim Planlama ve Simülasyonu,
 • Komuta Kontrol Yazılımları,
 • Sensör Verisi İşleme,
 • Sensor Entegrasyonu,
 • Kontrol Arayüzü Yazılımları,
 • İnsan Makine Arayüzü Yazılımları,
 • 3D Görsel Modelleme ve Simülasyon.

Ortam

Altay çalışanları; aynı zamanda Kültür Bakanlığı’na kayıtlı bir müze olan tarihi binada görev yapmaktadır. Altay binası benzersiz bir konuma sahiptir. Altay her yere yakındır; Kızılay, Tunalıhilmi, metro istasyonu, Esat’a yürüyüş mesafesindedir. Öğle aralarında civardaki kafelerde bir kahve içmek veya Tunalihilmi’de tur atmak mümkündür. Kafeler ile dolu olan Karanfil sokak veya Konur sokak yürüyüş mesafededir.  Ankara’nın eğlence mekanları ve konser salonları Altay civarındadır.

Yemek

Altay personeli, kendi ahçılarının hazırladığı organik yemekleri yemektedir. Yemekler organik bir çiftlikten alınan ürünler ile yapılmaktadır. Ayrıca civarda çok sayıda restoran bulunmaktadır.