İŞE ALMA SÜRECİ

İŞE ALMA SÜRECİ

İşe Alma süreci

  • Personel işe alınmadan önce kendisi ile mülakat yapılarak, bilgi ve yetenekleri analiz edilir. Daha sonra hangi proje ve görevde çalışacağı belirlenir, bu kendisine tebliğ edilerek hangi görev ve projelerde istihdam edileceği bildirilir.
  • İşe başlayan personele deneme süresi verilir ve bu sürenin sonunda sözleşme imzalanır. Sigortası işe başladığı gün yaptırılır ve sosyal haklardan hemen yararlanır. İlk hafta içerisinde personele firma hakkında bilgi verilir ve kalite standartları konusunda eğitim verilir.
  • Deneme süresi içerisinde kendisi yakından takip edilir, bağlı bulunduğu Bölüm sorumlusunun onayıyla asli personel olarak işe başlar. Özelliklerine göre çeşitli eğitim programlarına dahil edilir.

Eğitim

Altay’da eğitime önem verilir. Personelin herhangi bir konuda eğitim talep etmeye hakkı vardır; bu talepler belirli bir plan çerçevesinde ve olanaklar dahilinde karşılanır. Ayrıca; projelerin gerektirdiği uzmanlıklar için de personele gereken eğitimler sağlanır. Personele verilen eğitimler nedeni ile ilave hizmet veya tazminat yüklenmez. Ayrıca, personelin kendi şahsi kariyeri için yaptığı üniversite eğitimleri desteklenir, personelin master veya doktora yapması için gerekli esneklik sağlanır.

https://aday-asset.mncdn.com/img/kariyernet_logo.png