KULLANICI ARAYÜZÜ YAZILIMLARI

KULLANICI ARAYÜZÜ YAZILIMLARI

İnsanların bir makine, cihaz, bilgisayar ya da karmaşık aletlerle etkileşimini sağlayan kullanıcı arayüzleridir. Bu arayüzler sayesinde; kullanıcıların bir sistemin işleyişini değiştirmesi veya sonuçlarının üretilmesi sağlanır.

İnsan bilgisayar etkileşiminin endüstriyel tasarım alanındaki kullanıcı arayüzü (UI), insanlar ve makineler arasındaki etkileşimlerin amacı, makine operatöre ilişkin karar verme sürecine yardımcı olan bilgileri ortaya koyarken, makinenin insan tarafında etkin bir şekilde çalışmasını ve kontrol edilmesini sağlamaktır.

Tasarlanan kullanıcı arayüzleri; istenen sonucu ürecek şekilde bir makineyi çalıştırmak için kolay (kendini açıklayıcı), verimli ve kullanıcı dostu bir şekilde üretmektir. Bu genellikle, operatörün istenen çıktıyı elde etmek için minimum girdi ile ve makinenin insan için istenmeyen çıktıları en aza indirdiği bir tasarıma sahiptir. Üretilen arayüzler her çeşit işletim sistemi ve platformada, istenen lisanda gösterime haizdir, ayrıca kullanıcı tarafından anında diğer dillere de geçiş mümkündür.