OFFSET PROJELERİ

OFFSET PROJELERİ

Ülkemizin savunma sanayii sektörünün ana belirleyicisi ve tedarik makamı rolünü başarıyla yürüten Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından uygulanan Offset gerekliliklerinin yabancı firmalar nezdinde anlaşılması ve karşılanmasına yönelik yerli firma ve iş olanaklarının yaratılması ve yabancı-yerli işbirliğinin oluşturularak yabancı yüklenicilerin Offset yükümlülüklerinin en optimum çözüm önerileri ile karşılanması konusunda Altay önemli bir bilgi birikimi ve deneyime sahiptir.

Bu çerçevede kendisi de bir KOBİ olan Altay, özellikle bünyesinde barındırdığı yazılım kabiliyetleri ile yüksek çarpan elde edilecek Offset teklif ve çözümlerini müşteri firmalar adına oluşturur.