PERSONEL POLİTİKALARI

PERSONEL POLİTİKALARI

Personel Politikaları:

 • Altay etik değerlere ve personel kişiliğine son derece önem verir. Personelin kişilik haklarına saygı gösterilir ve bu hakların tanınması için azami gayret gösterilir. Personel taleplerine her zaman kıymet verilir ve dikkate alınır.
 • Altay proje bazlı personel istihdam etmez, personel sürekliliği önem verilir; halen 10 seneden fazla çalışan pek çok personelimiz bulunmaktadır.
 • Altay’da cinsiyet ayrımı yoktur, personelimizin büyük çoğunluğu kadınlardan oluşmaktadır. Personele mobing yapılmaz, bu konuda personel kamu uzmanları tarafından sürekli eğitilir.
 • Altay’da personelin kılığına kıyafetine karışılmaz, sadece resmi toplantılarda resmi kıyafet zorunluluğu vardır.
 • Çalışanlar niteliklerine uygun şirket pozisyonlarında istihdam edilirler.
 • Personelin İş Kanununda belirtilen haklarının korunmasına azami önem gösterilir.
 • Personelin başarılı olup olmadığı, kendisine önceden verilen hedeflere ulaşıp ulaşmadığı, Altay’ın sahip olduğu kalite standartlarına uyumu esas alınarak objektif ölçüler içerisinde değerlendirilir.
 • Personele her açıdan imkân ve fırsat eşitliği sağlanır. Personele yetenek ve bilgileri dışında görevler verilmez.
 • Personelin amirleri ile iletişim halinde olması sağlanır, personelin kendisini ilgilendiren konularda zamanında haberdar edilmesi, görüş, dilek ve şikâyetlerini ilgili mercilere kolayca iletmeleri mümkündür.
 • Personele iş hayatının içinde ve dışında karşılaşabilecekleri tüm problemlerin çözümünde yardımcı olunmaya çalışılır.
 • Personelin bilgili, başarılı ve sürekli olması için her türlü imkan seferber edilir. Başarılı ve çalışkan personelin sürekliliği sağlanır.
 • Her sene Aralık ayında Personel Performans Değerlendirilmesi yapılarak, bu değerlendirilmenin üst yönetime gönderilmesi ve performansı yüksek personelin terfi etmesi sağlanır.

https://aday-asset.mncdn.com/img/kariyernet_logo.png