SİSTEMLER ARASI VERİ AKTARIMI

SİSTEMLER ARASI VERİ AKTARIMI

Bilgisayar depolama türleri veya dosya biçimleri arasında veri aktarma işlemi; herhangi bir sistem uygulaması, yükseltme veya konsolidasyonu için önemli bir husustur. Veri transferi, sunucu veya depolama ekipmanı değiştirmeleri, bakım veya yükseltmeler, uygulama geçişi, web sitesi birleştirme, veri merkezini yeniden konumlandırma, değişik teknoloji ve güvenlik seviyeleri arasında veri aktarma gibi çeşitli nedenlerle gerçekleştirilir.

Etkin bir veri aktarımı için, sistemlerdeki veriler, veri toplama ve veri yükleme için bir veri taşıma modeli kullanarak yeni sisteme eşleştirilir . Tasarım eski veri formatlarını yeni sistemin formatları ve gereksinimleri ile ilişkilendirir. 

Yeni sisteme yüklendikten sonra, verilerin doğru bir şekilde tercüme edilip edilmediğini, tamamlandığını ve yeni sistemdeki süreçleri desteklediğini belirlemek için sonuçlar veri doğrulamaya tabi tutulmaktadır.