TAKTİK DATA LİNK

TAKTİK DATA LİNK

 TDL

Ağ Planlama yazılımı; TSK’nın kullandığı Link 1, ATDL-1, Link 11, Link 11B, Link 16, Link 22, DMF (VMF) ve M2U (JRE) sistemlerini kapsayacak şekilde çoklu TDL ortamında her türlü ağ planlama faaliyetlerini bilgisayar yardımı ile yapma yeteneğini kazandırarak, ana çıktı olarak AdatP-3 formatında OPTASK LINK mesajının oluşturulmasını sağlamaktadır.

Ağ Tasarım yazılımı; Kuvvet bazında, kuvvetler arası ve koalisyon güçleri ile yapılacak operasyonlarda oluşturulacak Link 16 ağlarının tasarımının yapılmasını amaçlayan yazılımdır.