TEMEL DEĞERLERİMİZ

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Temel Değerlerimiz

 • Evrensel İş Etiği Kurallarına Mutlak Uyum
 • Dürüstlük
 • Yasalara Koşulsuz Saygı
 • Güvenilirlik
 • Yaratıcılık
 • Çözüm Odaklılık
 • Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti
 • Sorumluluk Bilinci (Bireysel ve Toplumsal Sorumluluk)
 • Güvenli ve Sağlıklı Çalışma Ortamı
 • Ayrımcılığa Sıfır Hoşgörü
 • Sürekli Gelişim
 • Katılımcılık

 

Kuvvetli Taraflarımız

Köklü Bir Geçmiş

Altay, Türkiye’de yabancı temsilcilik ve danışma hizmeti sağlayan ilk şirketlerden biri olarak 1957 yılında kurulmuştur. Başlangıçta kamu ve savunma kesiminin silah sistemleri, muhabere, askeri ve sivil havacılık, savunma sanayi ve petrokimya gereksinimlerini karşılayan başlıca yüklenici firmaların Türkiye’de temsilcilik hizmetlerini yürüten Altay, daha sonraki yıllarda Türkiye içi ticari ilişkilerini geliştirip güçlendirerek danışmanlık, teknik yardım ve müşteri hizmetlerini de kapsayacak şekilde faaliyet alanını geliştirmiştir.

Etik Kurallara Sıkı Sıkıya Bağlılık

Altay, çalışanlarının uyması gereken ve serbest rekabetin işlemesini sağlayan, evrensel kabul gören iş erdemi ilkelerini sektöründe 1957'den beri uygulayan, sektöründe öncü bir firmadır. Kurulduğu günden bu yana iş etiği kurallarından asla taviz vermemiştir. Tüm Altay çalışanları, iş dünyasında ve kendi sektöründe iş erdemini savunarak bu ilkenin yerleşmesine ve iyileşmesine çaba göstermek ve bu çerçevede ülke kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlamakla yükümlüdürler. Altay’ın bu hasleti TRACE sertifikası ile tescillenmiştir.

Kalite Standartlarına Uygunluk 

Altay, uluslararası sivil ve savunma kalite standartlarına uygun olarak, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan hizmet ve yazılım üretimi yapmak, sürekli iyileştirme ve personel eğitimi yoluyla, koşulsuz müşteri memnuniyetini hedefleyen kalite yönetim sistemini uygulamaktadır. Altay, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda sunduğu hizmet ve ürünlerin en üst kalitede olduğunun tespitine önem vermektedir. Bunun yanı sıra iş akışlarının da ulusal ve gerekli olduğu yerlerde uluslararası standartlarla tescillenmesine önem atfetmektedir. Altay, CMMI Seviye-3, NATO AQAP-160, ISO 9001:2008 kalite güvence sertifikalarına sahiptir. Ayrıca Altay Yazılım’ın yazılım geliştirme süreçlerinin DO-178B (Uçan Sistemlerde Yazılım Uygunluğu) standardı ile uyumlu olduğu TAI/TUSAŞ tarafından belgelenmiştir.

Kurum Kültürü

60 yılı aşkın iş deneyimi ile Kurumsal bilgi birikimi ve uzun yıllara dayalı sektörel deneyim esaslı şirket kültürüne haizdir. Altay, Devamlı Uygulamalar Yönergesi (DUY) adı altında geçmişten günümüze oturmuş kurallar ve yönergeler ile yönetilen, bu yönergeleri sürekli gelişim prensibi ile belirli bir sistem içerisinde uygulayan; geleneklere, etik ilkelere, yönetici personel arasında sıcak ilişkilere, belirli bir yaşam tarzına, personel devamlılığına sahip, kurumsallığa önem veren bir firmadır. Değer ve geleneklere, etik ilkelere, yönetici personel arasında sıcak ilişkilere, yaşam tarzına, geçmişten günümüze unutulmayan çalışanlara, personel devamlılığına sahip, kaliteye önem veren bir firmadır.

Özel Tasarım Yeteneği

Altay Yazılım’ın en önemli özelliği proje ve uygulamaya özel tasarım yaparak; mevcut verileri ve ortamı analiz ederek müşteriye özgü en doğru çözümü geliştirir. Altay bünyesinde COTS ürün kullanmamaktadır. 

 Güvenlik

Altay,  TS EN/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ile MSB tarafından verilen NATO ve Milli Gizli Tesis Güvenlik Belgesi’ni haizdir. Binamız 24 saat güvenlik sistemi ile korunmakta olup belirli yerlere yetki kartları ile girilebilmektedir. Tüm şirket çalışanları Gizli derecede kleransa sahiptir. Altay, Norveç Hükümeti ve Norveç Deniz Kuvvetleri tarafından Türkiye’de onaylanmış ilk ve tek firmadır.

Uluslararası İş Deneyimi

Türkiye’nin ilk savunma yazılımı ihracatı da dâhil olmak üzere, ofset kapsamında 2003 yılından bu yana ihraç ettiğimiz yazılımlar, bu gün 16 ülkenin silahlı kuvvetleri envanterinde başarıyla hizmet vermektedir. Ayrıca, Offset ve sanayi katılımı konusunda uzman bir şirkettir. Bu konuda temsilciliğini yaptığı şirketlerin Offset yükümlülüklerini çözmede yardımcı olmuştur.

Bilgi Birikimi

60 yılı aşkın iş deneyimi ile Kurumsal bilgi birikimi ve uzun yıllara dayalı sektörel deneyim esaslı şirket kültürünü haizdir. Altay, kurulduğu 1957 yılından bu yana yer aldığı çeşitli projeler kapsamında edindiği bilgileri kalıcı hale getirmek ve geliştirmek konusunda hassas bir firma olarak savunma Sanayii sektöründe alan uzmanlığı ve danışmanlık faaliyetleri göstermektedir.

Sağlam Yapı

Altay Yazılım Savunma Endüstriyel San. ve Tic. A.Ş., Altay Grup’a ait 6 şirketten biridir. Aynı zamanda dünya çapındaki büyük yabancı firmaların da temsilciliğini yapmıştır. Çok geniş bir yabancı temsilcilik altyapısı bulunmaktadır. Geçmişteki krizlerden yara almadan çıkmasını bilmiştir.

İşbirliğine Açıklık

Altay işbirliğine açık bir firmadır; geçmişte pek çok firma ile ortak projelerde çalışmıştır. Rekabet ettiği firmalarla zaman zaman iş ortaklığı yapabilen bir firmadır. Konsgberg, L3, Dyncorp, Telephonics firmalarının Türkiye Temsilcisi; Kongsberg, Aselsan, TAI, Roketsan, HAVELSAN ve FNSS firmalarının alt yüklenicisidir.

Aidiyet

Altay, NATO Endüstriyel Çalışma Grupları (NIAG) faaliyetlerine de aktif olarak katılmayı benimsemiştir. Yakın zamana kadar Milli NIAG Temsilciliği Altay tarafından yürütülmüş daha sonra da MKEK’e devredilmiştir. Altay aynı zamanda Yabancı Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEIK), Savunma Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) ve Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) üyesidir. Altay, Türk Sanayici ve İşadamları Derneği’nde (TÜSİAD) de başkanı aracılığı ile temsil edilmektedir. Altay KOSGEB’e kayıtlı bir KOBİ’dir.

Hızlı ve Nitelikli Hizmet

Altay, projelerini üzerine mutabık kalınan tanımlara ve kalite standartlarına uygun gerçekleştirir, zamanında teslim eder. Teslimat sonrası da aynı anlayışla müşterisine hizmet vermeye devam eder.

İnsan ve Müşteri Odaklılık

Altay, “Altay Ailesi” anlayışına sahip, çalışanlarına değer veren, destekleyen bir firmadır. Çalışanı, iş ortakları ve müşterileri ile sürekli iletişim halindedir. Onların fikirlerine ve karşılıklı memnuniyete önem verir. Çalışanların işlerini yapma tarzları, iyileştirici çabaları desteklenir ve teşvik edilir. Çalışan ve müşterilerden gelen önerilerin sistematik şekilde toplanıp, değerlendirildiği "Öneri Sistemi",  Altay bünyesinde aktif olarak kullanılmaktadır.