VERİ TOPLAMA VE ANALİZ

VERİ TOPLAMA VE ANALİZ

Altay herhangi bir sistemden, sensordan, cihazdan, veri yolundan veya ağdan topladığı verilerin füzyonunu, analizini sağlama ve  bu verileri anlamlandırma;  topladığı verilerin sonucunda herhangi bir aksiyonun alınması, sürecin başlatılması veya sergilenmesi konusunda uzmandır. Bu sergileme bir gösterge paneli (dashboard) şeklinde olduğu gibi örneğin Komuta-Kontrol sistemlerinde Sistem Durum İzleme (System Status Overview) bileşeni şeklinde de olabilir.