Kızılırmak Caddesi No:2

06680 Bakanlıklar / Ankara, Türkiye

E-posta:  info@altay.com.tr

Telefon: +90 (312) 425 25 06

Faks: +90 (312) 425 32 11